Select Page

คลินิกนวบุตร ปรึกษาปัญหาภาวะมีบุตรยาก

โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ กว่า 30 ปี
เรามุ่งมั่น ตั้งใจ ใส่ใจดูแล เพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จดังปรารถนา

nawabutr ivf family hearth

มุ่งมั่น ตั้งใจ ใส่ใจดูแล
เพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จ
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
มากประสบการณ์ กว่า 30 ปี

TALK "นพ.ประมวล วีรุตมเสน" สูตินรีแพทย์ จุฬาลงกรณ์ วิวัฒนาการแพทย์ไทยกับ "อุ้มบุญ"

คลินิกนวบุตร

คลินิกนวบุตร คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช

ให้การช่วยเหลือคู่สมรสที่มีปัญหาการมีบุตรยาก ให้สามารถมีบุตรได้สมความปรารถนา

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรักษาการมีบุตรยาก จากสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ผ่านการศึกษาอบรมจากต่างประเทศและมีประสบการณ์มาเป็นเวลายาวนาน

เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย

ด้วยบริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุที่มีความทันสมัย และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การันตีคุณภาพด้วยผลงาน

ปัจจุบันมีเด็กที่คลอดจากการใช้เทคโนโลยีการทำเด็กหลอดแก้วของศูนย์การแพทย์นวบุตรกว่าสามพันคน

มุ่งมั่น ตั้งใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งให้คุณบรรลุความฝันของครอบครัว
TALK "นพ.ประมวล วีรุตมเสน" สูตินรีแพทย์ จุฬาลงกรณ์ วิวัฒนาการแพทย์ไทยกับ "อุ้มบุญ"
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดแถลงข่าว “ทายาทเด็กหลอดแก้วคนแรกของไทย”
TALK "นพ.ประมวล วีรุตมเสน" สูตินรีแพทย์ จุฬาลงกรณ์ วิวัฒนาการแพทย์ไทยกับ "อุ้มบุญ"
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในยุคปัจจุบัน กับวิกฤตของประชากรที่มีอัตราการเกิดลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง
รศ.นพ.กระเษียร ปัญญาคำเลิศ  ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับ “ภาวะช่องคลอดแห้ง”  ซึ่งเป็นภัยเงียบของผู้หญิง ที่ทุกคนควรรู้และป้องกันก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่
ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล วีรุตมเสน

ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล วีรุตมเสน

Prof. Emeritus Pramuan Virutamasen

บิดาแห่งวงการเด็กหลอดแก้วของไทย

ผู้บุกเบิกเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ของประเทศไทย เป็นหนึ่งในทีมแพทย์ที่กำเนิดเด็กหลอดแก้วรายแรกของไทยขึ้นได้สำเร็จ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2530 นอกจากนี้ คุณหมอยังเป็นนักวิจัยสรีรวิทยาการเจริญพันธุ์ ตลอดจนเป็นอาจารย์และนักวิชาการ

เป็นนายแพทย์ผู้ทุ่มเททั้งกายและใจ ให้กับงานวิจัยและประสบความสำเร็จในการคิดค้น การให้กำเนิด เด็กหลอดแก้วคนแรกของประเทศไทย

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในการรักษาผู้มีปัญหาเรื่องการมีบุตรยาก โดยเรามีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยอย่างยาวนาน

เราได้รับการฝึกอบรมในการวินิจฉัยและรักษาอาการทางสูตินรีเวชอย่างมืออาชีพ ซึ่งรวมถึงการใช้เทคนิคการผสมเทียมการช่วยปฏิสนธินอกร่างกาย และการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการ

เรามีวิธีการทำให้ผู้มีปัญหาเรื่องการมีบุตรยาก สามารถมีโอกาสในการตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการที่เป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยและรักษา รวมถึงการติดตามและดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด จนถึงขั้นตอนการตั้งครรภ์และการคลอดเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล และการรักษาที่มีคุณภาพสูงสุด

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการรักษาผู้ที่มีปัญหาเรื่องการมีบุตรยาก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย และให้การดูแลที่อบอุ่น และให้คำแนะนำที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

ศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท์

ศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท์

PROF. KAMTHORN PRUKSANANONDA

ศ.นพ.นเรศร สุขเจริญ

ศ.นพ.นเรศร สุขเจริญ

PROF. NARES SUKCHAROEN

ศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ

ศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ

PROF. UNNOP JAISAMRAN

รศ.นพ.กระเษียร ปัญญาคำเลิศ

รศ.นพ.กระเษียร ปัญญาคำเลิศ

ASSOC. PROF. KRASEAN PANYAKHAMLERD

พญ.ฐิติกุล โสตถิสุพร

พญ.ฐิติกุล โสตถิสุพร

THITIKUL SOTTISUPORN M.D.

พญ.อาทิสา วศินารมณ์

พญ.อาทิสา วศินารมณ์

ARTISA WASINAROM M.D.

รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์

รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์

ASSOC. PROF. PRASERT TRIVIJITSILP

รศ.นพ.บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ

รศ.นพ.บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ

ASSOC.PROF.BOONCHAI UERPAIROJKIT

นพ.ทรงเกียรติ จิรัปปภา

นพ.ทรงเกียรติ จิรัปปภา

SONGKIAT JIRUPPABHA, MD.

รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ

รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ

ASSOC.PROF.WICHAI TERMRUNGRUANGLERT

พญ.รุ่งทิวา กมลเดชเดชา

พญ.รุ่งทิวา กมลเดชเดชา

RUNGTIWA KAMONDETDECHA, MD.

ผศ.นพ.ธีระภัทร เจริญวิทย์

ผศ.นพ.ธีระภัทร เจริญวิทย์

ASSOC. PROF. DHIRAPATARA CHAROENVIDHYA

ความสำเร็จของเรา 

Portrait 1
Portrait 2
Portrait 3
Portrait 4
Portrait 5
Portrait 6
Portrait 7
Portrait 8
Portrait 9
Portrait 10
Portrait 11
Portrait 12
Portrait 14
Portrait 13
Portrait 15
Portrait 16
Portrait 17
Portrait 18
Portrait 19
Portrait 20
Portrait 21
Portrait 23
Portrait 24
Portrait 25
Portrait 26
Portrait 27
Portrait 28
Portrait 29
Portrait 31
Portrait 32
Portrait 33
Portrait 34
S 26263559 0 jpg
S 196845574 0 jpg
gallery 2 jpg
gallery 3 jpg
gallery 4 jpg
gallery 5 jpg
gallery 6 jpg
gallery 7 jpg
gallery 1 jpg

คลินิกนวบุตร

คลินิกเฉพาะทางรักษาภาวะมีบุตรยาก

emotions
Asset 2
Asset 3

คลินิกนวบุตร เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมในการรักษาผู้ที่มีปัญหาเรื่องการมีบุตรยาก

โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ โดย คลินิกนวบุตร จะให้บริการหลักๆ ดังนี้

การวินิจฉัยและการรักษา

คลินิกนวบุตรมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและรักษาผู้ที่มีปัญหาเรื่องการมีบุตรยาก โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

การผสมเทียม

คลินิกนวบุตรมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผสมเทียม โดยการผสมเทียมนั้นจะใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือเรื่องการมีบุตรยากสามารถมีโอกาสในการตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

การติดตามและการดูแลผู้ป่วย

คลินิกนวบุตรมีการดูแลและติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ขั้นตอนการรักษา จนถึงขั้นตอนการตั้งครรภ์และการคลอด เพื่อให้ท่านได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจและสบายใจตลอดการตั้งครรภ์และคลอดบุตร

การให้คำปรึกษาและการสนับสนุนจากทีมช่วยเหลือ

คลินิกนวบุตรมีทีมช่วยเหลือที่พร้อมให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย โดยมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ตั้งแต่การดูแลสุขภาพเพื่อตรวจคัดกรองคู่เสี่ยงธาลัสซีเมีย ดูและและป้องกันภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ ตรวจคัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ์ การดูแลฝากครรภ์จนถึงการคลอดบุตร

การวินิจฉัยและการรักษา

คลินิกนวบุตรมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและรักษาผู้ที่มีปัญหาเรื่องการมีบุตรยาก โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

การผสมเทียม

คลินิกนวบุตรมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผสมเทียม โดยการผสมเทียมนั้นจะใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือเรื่องการมีบุตรยากสามารถมีโอกาสในการตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

การติดตามและการดูแลผู้ป่วย

คลินิกนวบุตรมีการดูแลและติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ขั้นตอนการรักษา จนถึงขั้นตอนการตั้งครรภ์และการคลอด เพื่อให้ท่านได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจและสบายใจตลอดการตั้งครรภ์และคลอดบุตร

การให้คำปรึกษาและการสนับสนุนจากทีมช่วยเหลือ

คลินิกนวบุตรมีทีมช่วยเหลือที่พร้อมให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย โดยมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ตั้งแต่การดูแลสุขภาพเพื่อตรวจคัดกรองคู่เสี่ยงธาลัสซีเมีย ดูและและป้องกันภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ ตรวจคัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ์ การดูแลฝากครรภ์จนถึงการคลอดบุตร

กฏหมายหน้ารู้ เกี่ยวกับการรักษามีบุตรยาก

พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อกฏหมายคำอธิบายเกี่ยวกับใช้ตัวอ่อนบริจาค

ข้อกฏหมายคำอธิบายเกี่ยวกับใช้ตัวอ่อนบริจาค

ข้อกฎหมายที่ต้องรู้ การรักษามีบุตรยาก ในประเทศไทย ข้อกฏหมายคำอธิบายเกี่ยวกับใช้ตัวอ่อนบริจาค การใช้ตัวอ่อนบริจาคเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาภาวะมีบุตรยากในคู่สมรสที่ฝ่ายภริยาไม่มีไข่และ ฝ่ายสามีก็ไม่มีตัวอสุจิ...

การยื่นเอกสารสำคัญทะเบียนสมรส

การยื่นเอกสารสำคัญทะเบียนสมรส

ข้อกฎหมายที่ต้องรู้ การรักษามีบุตรยาก ในประเทศไทย บทบัญญัติสู่การปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2558...

การตั้งครรภ์แทนในกลุ่มชายรักชายและหญิงรักหญิง

การตั้งครรภ์แทนในกลุ่มชายรักชายและหญิงรักหญิง

การตั้งครรภ์แทนในกลุ่มชายรักชายและหญิงรักหญิง (Surrogate pregnancy among gays and lesbians) ปัจจุบันนี้ทั่วโลกได้มีการยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้น ในบางประเทศมีการออกกฎหมายให้คู่รักเพศ เดียวกันสามารถสมรสกันได้ตามกฎหมาย...

เราสามารถช่วยอะไรได้บ้าง!

การวิจัยและเทคโนโลยี

การศึกษาและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ IVF และ ICSI เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมากในการรักษาการเจริญพันธุ์ของคู่สมรสที่มีปัญหาทางการมีบุตร.

ไปแช่แข็งไข่กันก่อนดีไหม เผื่ออีกหน่อยอยากมีลูก

ไปแช่แข็งไข่กันก่อนดีไหม เผื่ออีกหน่อยอยากมีลูก

การเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีการแช่แข็ง (OOCYTE CRYOPRESERVATION) เป็นกระบวนการหรือเทคโนโลยีที่เริ่มมีคนให้ความสนใจมากขึ้น แต่เดิมการเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีแช่แข็ง ทำในคนไข้ที่มีจำานวนไข่มากหลังการกระตุ้นไข่จากการทำเด็กหลอดแก้ว หรือแช่แข็งไข่ที่ได้รับการบริจาค...

เคล็ดลับ ข่าวสาร & อัปเดต

ติดตามข่าวสารกับ
คลินิกนวบุตร
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคณะทีมแพทย์ของเรา

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคณะทีมแพทย์ของเรา

เนื่องในวันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2567สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท https://www.youtube.com/watch?v=YABI01ydp58 คลินิกนวบุตรขอแสดงความยินดี ศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ และ...

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ. กำธร พฤกษานานนท์ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง Executive Board ของ International Society for In Vitro Fertilization (ISIVF)

ศ.นพ. กำธร พฤกษานานนท์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง Executive Board ของ International Society for In Vitro Fertilization (ISIVF) ISIVF เป็นสมาคมแพทย์ทางด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ระดับนานาชาติ ก่อตั้งโดยศาสตราจารย์ Sir Robert G. Edwards...

ศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท์ ได้รับรางวัล MDCU The Medical Icons Award Ceremony ในฐานะต้นแบบแห่งความสำเร็จของวงการแพทย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี ของ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดี ศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท์ 23 กค 2566 ที่ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ MDCU The Medical Icons Award Ceremony แก่ ต้นแบบแห่งเกียรติยศ และต้นแบบแห่งความสำเร็จของวงการแพทย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 75...

คลินิกนวบุตร ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนิสิตเก่าแพทย์จุฬาฯดีเด่น รางวัล “เชิดชูเกียรติแพทย์จุฬาฯ ต้นแบบแห่งความสำเร็จ” จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.กำธร เคยเป็นหัวหน้าหน่วยรักษาผู้มีบุตรยากและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ และเป็นหนึ่งในทีมผู้ให้กำเนิดเด็กหลอดแก้วคนแรกของประเทศไทย ร่วมกับ ศ.นพ.ประมวล วีรุตมเสน และเคยได้รับรางวัลงานวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ...